Float.


Grafiska verk i soloutställning på Talent Gallery i Stockholm.